Zit er verschil tussen een loonstop of loonopschorting?

Vraag van de week

Sanctie

Een loopstop of loonopschorting kan ingezet worden als sanctie. Bijvoorbeeld als een zieke werknemer zich niet aan re-integratie afspraken houdt. Om de werknemer te bewegen mee te werken aan re-integratie kan de loonbetaling stopgezet of opgeschort worden. Wanneer zet je wat in?

Loonopschorting

Bij een loonopschorting wordt het loon tijdelijk ingehouden. Dit betekent dat het loon tijdelijk stopgezet wordt tot de werknemer zich houdt aan de gemaakte afspraak. Bij een loonopschorting houdt de werknemer dus recht op loon. Loon opschorten is dus het uitstellen van betaling aan de werknemer. Voorbeelden wanneer je een loonopschorting kan inzetten:

  • Als de werknemer niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt;
  • Niet op de afgesproken tijden bereikbaar is;
  • Weigert om informatie te geven aan de bedrijfsarts.

Loonstop

Bij een loonstop vervalt voor de werknemer de aanspraak op loon. De medewerker krijgt pas weer loon op het moment dat hij of zij zich aan de verplichtingen houdt. Als het loon wordt stopgezet, dan heeft de werknemer gen recht op loon. Het hoeft dus ook niet worden terugbetaald als de werknemer het recht wel weer heeft. Omdat dit een zware maatregel is moet er een goede grondslag voor zijn. Voorbeelden wanneer je een loonstop kan inzetten:

  • Als de werknemer passend werk weigert uit te voeren;
  • De werknemer heeft de arbeidsongeschiktheid opzettelijk veroorzaakt;
  • Als de werknemer niet meewerkt aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak;
  • Als de werknemer niet meewerkt aan zijn genezing;
  • De werknemer dient zonder goed reden een WIA-aanvraag te laat in.

Waarschuwing

In beide gevallen moet je de werknemer eerst waarschuwen. In de waarschuwing moet je duidelijk aangeven wat je van de werknemer verwacht en wanneer. Je kondigt tevens de (tijdelijke) loonmaatregel aan als de werknemer zich niet houdt aan de afspraak.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is JA, er zit verschil in de terminologie. Zorg ervoor dat je het juiste instrument inzet op het juiste moment. Er zijn voorbeelden in de rechtspraak waarin de werkgever het verkeerde woord had gebruikt en met terugwerkende kracht moest nabetalen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp