Wie moet initiatief nemen om de transitievergoeding uit te betalen?

Vraag van de week 19

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is de wettelijke vergoeding die de medewerker krijgt als hij of zij wordt ontslagen. De transitievergoeding geldt als de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen. 

Voorbeelden: 

  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van 6 maanden en deze overeenkomst wordt (door de werkgever) niet verlengd;
  • De werkgever vraagt ontslag aan bij het UWV of de kantonrechter. 

Hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Is een dienstjaar niet volgemaakt, dan wordt de vergoeding naar rato berekend.

Waar ligt het initiatief?

De transitievergoeding is automatisch verschuldigd als de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen. De werkgever moet de transitievergoeding uitbetalen bij de eindafrekening. Dit is de loonronde volgend op de ontslagdatum. Doet de werkgever dat niet, dan heeft de werknemer maximaal drie maanden de tijd om de transitievergoeding via de rechter op te eisen.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is dus de werkgever: De transitievergoeding is automatisch verschuldigd als de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen.

Tip

Een transitievergoeding is niet verschuldigd als het initiatief voor ontslag bij de werknemer ligt. Zorg ervoor dat je dit initiatief (bijvoorbeeld via een ontslagbrief) in het personeelsdossier opneemt.

Binnenkort komt de e-learning Regulier Arbeidsrecht beschikbaar. In deze e-learning vind je meer voorbeelden, mogelijke uitzonderingen en verdere uitleg over deze materie

 

Heb je ook een vraag? Zit je met een ingewikkelde kwestie? Wil je meer weten over een bepaalde regel? Stuur een mail naar henriette@hrtrainer.nl. Je krijgt sowieso een reactie. Misschien wordt jouw vraag wel gekozen als vraag van de week. Alle vragen van de week worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp