Mag ik (in coronatijd) mijn medewerkers verplichten om een mondkapje te dragen?

3

Wat is instructierecht? 

Het instellen van een mondkapjesplicht valt onder de aanwijzingsbevoegdheid van een werkgever. Een dergelijke aanwijzingsbevoegdheid wordt ook wel het instructierecht genoemd en is opgenomen in artikel 7: 660 BW. In dit artikel staat dat de werknemer zich moet houden aan de gegeven voorschriften. Deze voorschriften moeten wel redelijk zijn en gericht op de bevordering van de goede orde in een onderneming. Denk aan gedragscodes, veiligheidsvoorschriften en instructies over bedrijfskleding. 

 

Bevordering van de goede orde

Het voorkomen van besmettingen op de werkvloer is een goede reden om een mondkapjesplicht te hanteren. Vooral wanneer de anderhalve meter afstand niet gewaarborgd kan worden of wanneer het gaat om werkzaamheden in publieke ruimtes.

Tip

Je mag voorschriften en instructies eenzijdig vaststellen zolang dit niet in strijd is met de arbeidsovereenkomst of de cao. Zorg er wel voor dat je alle voorschriften en instructies voldoende kenbaar maakt. Bijvoorbeeld: “de werknemer is bekend met de voorschriften zoals opgenomen in… welke hij heeft ontvangen en verklaart deze voorschriften na te leven”.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is dus JA. Een werkgever mag werknemers verplichten om een mondkapje te dragen. Het dragen van een mondkapje valt onder het instructierecht. Dit is recent ook bevestigd in een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

 

Volgende week

De volgende week geven we antwoord op de vraag of dit ook geldt voor het verplicht laten vaccineren van werknemers. Wordt dus vervolgd…. 

Heb je ook een vraag? Zit je met een ingewikkelde kwestie? Wil je meer weten over een bepaalde regel? Stuur een mail naar henriette@hrtrainer.nl. Je krijgt sowieso een reactie. Misschien wordt jouw vraag wel gekozen als vraag van de week. Alle vragen van de week worden geanonimiseerd gepubliceerd. 

Heb je ook een vraag? Zit je met een ingewikkelde kwestie? Wil je meer weten over een bepaalde regel? Stuur een mail naar henriette@hrtrainer.nl. Je krijgt sowieso een reactie. Misschien wordt jouw vraag wel gekozen als vraag van de week. Alle vragen van de week worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp