Vervalt een concurrentiebeding bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst?

Vraag van de week

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Bij ontslag met wederzijds goedvinden kan je kiezen voor een vaststellingsovereenkomst. Voor een vertrekkende werknemer is het belangrijk dat deze vaststellingsovereenkomst voldoet aan de vereisten om een uitkering aan te vragen. Zo moet er bijvoorbeeld in staan dat de werkgever heeft voorgesteld om de overeenkomst te beëindigen. Vaak wordt opgenomen dat de werknemer niet verwijtbaar is.

Finale kwijting in vaststellingsovereenkomst

In veel standaard vaststellingsovereenkomsten is de volgende zin opgenomen: “Behalve voor zover het de uitvoering van de verplichtingen uit deze vaststellingsovereenkomst betreft, hebben partijen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan niet meer van elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar finale kwijting.”. Als er verder geen afspraken worden gemaakt over het concurrentiebeding, dan is de kans dat een rechter oordeelt dat je de werknemer hieraan kunt houden klein.

Tip

Wil je dat de werknemer zich na het ontslag aan het concurrentiebeding houdt, neem dit dan expliciet op in de vaststellingsovereenkomst.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is  JA, dat kan als je een finale kwijting hebt opgenomen en verder geen afspraken hebt gemaakt over het concurrentiebeding.

Heb je ook een vraag? Zit je met een ingewikkelde kwestie? Wil je meer weten over een bepaalde regel? Stuur een mail naar henriette@hrtrainer.nl. Je krijgt sowieso een reactie. Misschien wordt jouw vraag wel gekozen als vraag van de week. Alle vragen van de week worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp