Telt een stageovereenkomst ook mee in de ketentelling?

Vraag van de week

Periode- en Ketentelling

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten een werkgever maximaal achter elkaar mag sluiten, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (1 januari 2020) mag je maximaal drie tijdelijke contracten bieden. De perioderegeling geeft de maximale periode aan waarin je, deze tijdelijke arbeidsovereenkomst, mag bieden. De maximale periode is 36 maanden (drie jaar). Bij cao kan hiervan afgeweken worden. Dit is bijvoorbeeld het geval in de cao SAG (schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf). In deze cao mogen werknemers tot en met functiegroep 6 in 4 jaar tijd 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten krijgen voordat er aanspraak ontstaat op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Stageovereenkomst

Een stageovereenkomst is in de regel geen arbeidsovereenkomst. De stagiair ontvangt geen loon, maar een onkostenvergoeding. Bij een stageovereenkomst is het belangrijk dat de werkzaamheden van de stagiair gericht zijn op het opdoen van kennis en ervaring. Een stageovereenkomst sluit je af voor een bepaalde tijd. Na die tijd eindigt de overeenkomst automatisch.  

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is dus NEE. Omdat de stageovereenkomst geen ‘echte’ arbeidsovereenkomst is, telt deze ook niet mee in de keten van arbeidsovereenkomsten. 

Tip

Voorkom dat er fiscaal toch sprake is van een fictieve arbeidsovereenkomst. Als het werkkarakter toeneemt in plaats van het leerkarakter en een ruime vergoeding wordt betaald, kan de stage gaan lijken op een dienstverband. Zorg er dus voor dat je een duidelijke stageopdracht formuleert, een stagevergoeding betaalt (dus geen reëel loon) en dat de stagiair ingezet wordt om te leren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment