Hoe zet je talent optimaal in?

Hoe zet je talent optimaal in? Talent benutten zorgt voor succes in de organisatie.

Geef je medewerkers de mogelijkheid om datgene te doen waar ze goed in zijn en je hebt één van de belangrijkste elementen van succes binnen je organisatie te pakken: je benut talent. Talent is datgene doen waar je goed in bent én wat je leuk vindt. Niet alle talenten zijn direct duidelijk. Onze jeugd speelt een zeer belangrijke rol in het ontwikkelen van talenten, al is het merendeel van ons talent aangeboren.  

Naast talent heb je karakter nodig. Het kan voorkomen dat iemand overduidelijk de skills heeft om werk goed uit te voeren. Maar dat zegt nog niets over het plezier in het doen van het werk. En daar raakt men de kern. Er is een verschil tussen je werk goed doen en je werk met bevlogenheid en passie doen.

 

Niet 3 maar 4 elementen om uit de verf te komen

Volgens het 3K-model zijn er drie elementen die het talentprofiel van een individu bepalen: Karakter, Kunde en Kennis. Karakter raakt de persoonlijkheid (waaronder drijfveren), de Kunde zijn de vaardigheden en het gedrag en Kennis geeft de expertise aan. Nu kun je alle K’s in huis hebben, maar er is een vierde K nodig om echt goed uit de verf te komen en dat is die van Klimaat. De omgeving, zoals organisatiecultuur en leiderschap, speelt ook een belangrijke rol.

In de praktijk wordt talent vaak verward met competentie. Echter, talent is eerder een voorwaarde om een competentie goed te beheersen. Bij ontwikkeling is het van belang om te kijken naar de reeds aanwezige talenten. Of een competentie goed ontwikkelbaar is of niet, hangt dus af van de al aanwezige talenten.

 

Ga uit van iemands natuurlijke kracht

Het is mogelijk om de talenten inzichtelijk te maken door middel van een persoonlijkheidsprofiel. Persoonlijkheidskenmerken zijn te ontwikkelen. Afhankelijk van het onderliggende talent wordt inzichtelijk of dit makkelijker of moeilijker zal zijn. Het heeft geen zin om een 5 of 6 tot ontwikkeling te brengen. Veel krachtiger is het om een 7 of een 8 verder te ontwikkelen. Ga uit van de kracht die iemand van nature heeft en breng deze kracht tot ontwikkeling. De kans is groot dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de bevlogenheid van de medewerker en daarmee bijdraagt aan aantoonbare verhoging van de productiviteit.

 

Passie van werknemers bepaalt succes onderneming

Uit onderzoek van Gallup blijkt dat maar een klein percentage van de werknemers daadwerkelijk doet wat ze leuk vinden en waar ze echt goed in zijn. Er blijken nog maar weinig bedrijven echt talent georiënteerd te werken. Waarom is het zo belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden? Het antwoord hierop is eenvoudig: het succes van een organisatie is te herleiden naar het enthousiasme en de passie van de medewerkers. Bevlogen medewerkers werken namelijk harder en zijn doel- en marktgerichter. Het levert dus daadwerkelijk wat op voor zowel de medewerkers als de organisatie wanneer er focus ligt op de ontwikkeling van talenten.  

Hoe je dit kunt oppakken in je organisatie begint al met het voeren van talentgesprekken, met daarbij een ‘foto’ van het persoonlijkheidsprofiel. Daarbij maken we gebruik van de Talent Motivatie Analyse. De TMA gaat uit van de krachten. De talenten en de drijfveren vormen de basis. De insteek binnen een ontwikkelgesprek is altijd positief. 

 

Karakter, Kunde, Kennis én Klimaat

Tenslotte gaan we op zoek naar de kwaliteiten, de krachten van de medewerker en naar dat wat ze graag doen. Daar waar Karakter, Kunde, Kennis én Klimaat samenkomen ontstaat bevlogenheid en passie.

En dat is nu net waar je als organisatie profijt van hebt. Een absolute win-win dus! 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp