Over HR Trainer

De kracht van HR Trainer

HR Trainer wil HR-professionals in het mkb beter laten functioneren op HRgebied door het inzicht geven in en het overdragen en aanleren van wet- en regelgeving.

HR Trainer is opgestart door Henriëtte Postma. Met meer dan 25 jaar ervaring in Human Resource Management en Human Resource Development, heeft Henriëtte veel kennis in huis om organisaties te ondersteunen bij HRvraagstukken. Daarnaast biedt ze HR-cursussen aan, zodat organisaties zo veel mogelijk kennis zelf in huis hebben én houden.

Henriëtte is een echte kennisverslinder. Altijd up-to-date blijven van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rond HRM, is een passie van Henriëtte.  

Door haar ervaring als adviseur, werkgever, trainer en via opdrachten op interim basis in de HR, begrijpt Henriëtte hoe HR in verschillende lagen van de organisatie werkt en kan ze zich goed inleven in verschillende sectoren en branches.  

De aanpak van Henriëtte onderscheidt zich door de praktische en concrete vertaling naar de praktijk. Die vertaling zorgt ervoor dat theorie en wet- en regelgeving direct toepasbaar zijn in jouw organisatie. 

Waarom HR Trainer?

HR service eerste foto 2

HR Trainer draagt kennis en middelen over

Met praktische en behapbare trainingen en service maakt HR Trainer jouw organisatie onafhankelijk. Haal zelf de kennis in huis! 

Wij helpen jou met handvaten, voorbeelddocumenten, tools, tips en kennisdeling om zelf de HR-taken binnen het bedrijf uit te kunnen voeren.

Perfect voor het mkb 

Bij veel mkb-organisaties heeft HRM een nietprominente positie. Afhankelijk van de grootte, is er geen HRprofessional of afdeling aanwezig. Hierdoor is er niet  genoeg kennis in huis als er zich HRgerelateerde problemen voordoen. HR Trainer biedt service om tijdelijk de HRtaken over te nemen en/of op te starten en tegelijkertijd kennis bij te brengen, zodat er altijd voldoende HRkennis in huis is.  

 

HR service Wat kan HR trainer voor je doen

Geen abonnement, wel een strippenkaart  

HR Trainer werkt met een strippenkaart voor HRservice. De strippenkaart geeft jouw organisatie de vrijheid om zelf te bepalen op welke momenten je de ondersteuning van HR Trainer inzet en hoeveel uur je afneemt, zodat je jouw budget goed kunt bewaken. 

Daarnaast zorgt de strippenkaart ervoor dat je niet aan een contract vastzit. Heel flexibel dus!