Moet ik een transitievergoeding betalen bij ontslag op staande voet?

2

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is de wettelijke vergoeding die de medewerker krijgt als hij of zij wordt ontslagen. Er moet alleen een transitievergoeding worden betaald als jij als werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen. Als de werknemer zelf opzegt of geen verlenging wil, geldt de transitievergoeding niet. 


Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Is een dienstjaar niet volgemaakt, dan wordt de vergoeding naar rato berekend.


Wanneer is ontslag op staande voet mogelijk?

Voor ontslag op staande voet heb je een dringende reden nodig. Die reden moet je kunnen bewijzen. Voorbeelden van dringende redenen zijn diefstal, verduistering, mishandeling, grove belediging en werkweigering.
Een rechter beoordeelt of de reden zwaarwegend genoeg is om ontslag op staande voet toe te kennen. Ontslag op staande voet is namelijk heel ingrijpend. De werknemer krijgt geen loon meer en loopt bovendien de kans dat hij of zij geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering. De reden voor het ontslag moet dus zo ernstig zijn dat “normaal” ontslag niet van de werkgever kan worden verwacht.

Het komt maar weinig voor dat werkgevers erin slagen om een werknemer op staande voet te ontslaan. Zelfs als ze de dringende reden kunnen aantonen, zijn er voorbeelden dat de rechter toch besliste dat de werknemer niet ‘ernstig verwijtbaar’ was. Zo zal een rechter altijd kijken naar de omstandigheden van elk specifiek geval. Ook beoordeelt de rechter of de regels voor een werknemer duidelijk genoeg waren.

Tip

Een bedrijfsreglement kan ervoor zorgen dat de belangrijkste bedrijfsregels vastgelegd en bekend zijn bij de werknemers. Wil je een voorbeeld van een bedrijfsreglement? Mail dan naar henriette@hrtrainer.nl.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is nee. Als de rechter oordeelt dat de dringende reden voldoende is aangetoond en dat de werknemer ‘ernstig verwijtbaar’ is, wijst hij of zij het ontslag op staande voet toe. Je hoeft dan als werkgever geen transitievergoeding te betalen.

 

Hoe pak je ontslag op staande voet aan?

De belangrijkste tip is toch: bel met een arbeidsrechtjurist voordat je iets doet. Bespreek met deze jurist of er sprake is van een dringende reden. Vervolgens moet je met spoed tot actie overgaan. Als je iemand op staande voet ontslaat, moet je dit onmiddellijk mededelen. Je zorgt ervoor dat je zoveel mogelijk bewijs verzamelt en wijst de werknemer op de reden van het ontslag. Vervolgens ontsla je de werknemer op staande voet in een gesprek en bevestig je dit per brief.

Heb je ook een vraag? Zit je met een ingewikkelde kwestie? Wil je meer weten over een bepaalde regel? Stuur een mail naar henriette@hrtrainer.nl. Je krijgt sowieso een reactie. Misschien wordt jouw vraag wel gekozen als vraag van de week. Alle vragen van de week worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp