Mag ik uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht opnemen in een arbeidsovereenkomst?

Vraag van de week

Uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht (ULV)

Uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht houdt in dat als er (even) geen werk is, er over die uren ook geen loon uitbetaald hoeft te worden. Deze afwijking geldt niet als de arbeid niet verricht kan worden vanwege ziekte, zwangerschap en bevalling. Dan moet wel loon doorbetaald worden.

Eerste arbeidsovereenkomst

Een werkgever mag in de eerste zes maanden van het dienstverband de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting (ULV) opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Tip

In veel cao’s is de toepassing van het ULV beperkt of geheel uitgesloten. Mocht je onder de werkingssfeer vallen van een cao, check dan eerst even deze cao.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is  JA, dat kan als het gaat om de eerste zes maanden van het dienstverband en er geen beperkingen of uitsluitingen zijn opgenomen in de bedrijfs- of branche cao.

Heb je ook een vraag? Zit je met een ingewikkelde kwestie? Wil je meer weten over een bepaalde regel? Stuur een mail naar henriette@hrtrainer.nl. Je krijgt sowieso een reactie. Misschien wordt jouw vraag wel gekozen als vraag van de week. Alle vragen van de week worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp