Mag ik alle scholingskosten verrekenen met de transitievergoeding?

Vraag van de week

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is de wettelijke vergoeding die de medewerker krijgt als hij of zij wordt ontslagen. Er moet alleen een transitievergoeding worden betaald als jij als werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen. Als de werknemer zelf opzegt of geen verlenging wil, geldt de transitievergoeding niet. 

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Is een dienstjaar niet volgemaakt, dan wordt de vergoeding naar rato berekend.

Transitie- en inzetbaarheidskosten

Transitiekosten zijn kosten die gemaakt worden om een transitie naar een andere werkgever mogelijk te maken. Je kunt daarbij denken aan: scholing en outplacement. Inzetbaarheidskosten zijn alle kosten die erop gericht zijn om de werknemer breder inzetbaar te maken. Je kunt hierbij denken aan een opleiding die geen betrekking heeft op de huidige functie van de werknemer. Het gaat dus niet om scholingskosten die gemaakt worden ten behoeve van de huidige functie van de werknemer. Kosten die gemaakt worden voor een andere functie dan de huidige functie mogen worden verrekend met de transitievergoeding.

Tip

Als je kosten wilt verrekenen met de transitievergoeding dan moet de werknemer (op voorhand) hiermee instemmen. Leg dit dus schriftelijk vast. De enige uitzondering hierop is als het gaat om transitie- of inzetbaarheidskosten die vanuit een verplichting uit de cao worden gemaakt.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is NEE, niet alle scholingskosten mogen verrekend worden met de transitievergoeding. Je mag alleen de transitiekosten en de inzetbaarheidskosten verrekenen die betrekking hebben op een andere functie dan de huidige functie van de werknemer of gericht zijn op de transitie naar een andere werkgever.  

Heb je ook een vraag? Zit je met een ingewikkelde kwestie? Wil je meer weten over een bepaalde regel? Stuur een mail naar henriette@hrtrainer.nl. Je krijgt sowieso een reactie. Misschien wordt jouw vraag wel gekozen als vraag van de week. Alle vragen van de week worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp