Kan ik een arbeidsovereenkomst sluiten die langer duurt dan 3 jaar?

Vraag van de week

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten je maximaal achter elkaar mag sluiten, voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (1 januari 2020) mag je maximaal drie tijdelijke contracten bieden. 

Perioderegeling

De perioderegeling geeft de maximale periode aan waarin je tijdelijke arbeidsovereenkomst mag bieden. Deze maximale periode is 36 maanden (drie jaar). 

Een arbeidsovereenkomst langer dan drie jaar

Zorgt het sluiten van een arbeidsovereenkomst langer dan drie jaar dan automatisch voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd? Dit is niet het geval. Het is mogelijk om een eerste arbeidsovereenkomst te sluiten die langer duurt dan drie jaar.  Het maakt niet uit hoe lang deze eerste overeenkomst duurt. Het mag dus een arbeidsovereenkomst zijn van vier jaar en ook van tien jaar. Na die tijd loopt de arbeidsovereenkomst van rechtswege af. De langjarige arbeidsovereenkomst mag je eenmaal verlengen voor maximaal drie maanden.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is JA, als het gaat om de eerste arbeidsovereenkomst. Het is mogelijk om een eerste arbeidsovereenkomst te sluiten die langer duurt dan drie jaar. De wet stelt geen limiet aan de tijdsduur van deze eerste arbeidsovereenkomst.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp