Kan ik de arbeidsvoorwaarden van mijn werknemers eenzijdig wijzigen als er geen sprake is van een wijzigingsbeding?

Vraag van de week

Wijzigingsbeding

Wat is een eenzijdig wijzigingsbeding? Dit is een beding die regelt dat je arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag aanpassen. Dit beding kan je opnemen in de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan zich alleen op het wijzigingsbeding beroepen als er bewijs is dat er sprake is van een zwaarwichtig belang en dat het belang van de werknemer daarvoor in redelijkheid moet wijken. Ook zonder een wijzigingsbeding is het mogelijk om arbeidsvoorwaarden te wijzigen als dat voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Als het noodzakelijk is om arbeidsvoorwaarden te wijzigen dan moet je rekening houden met een aantal voorwaarden. Je moet duidelijk maken waarom de wijziging noodzakelijk is (zwaarwegend belang). De noodzakelijke wijziging moet je goed communiceren. Zoek daarin het overleg met de medewerkers (OR of personeelsvertegenwoordiging) en beoordeel of er ook andere mogelijkheden zijn. Weeg het bedrijfsbelang goed af met de individuele belangen van de werknemers.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is  JA. Ook zonder eenzijdig wijzigingsbeding is het, in uitzonderlijke gevallen, mogelijk om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Er moet dan bijvoorbeeld sprake zijn van een onaanvaardbare situatie waarbij de werkgever in alle redelijkheid zich niet meer kan houden aan de gemaakte afspraken.

Tip

Neem in (nieuwe) arbeidsovereenkomsten een eenzijdig wijzigingsbeding op. Het opnemen van een wijzigingsbeding is niet noodzakelijk, maar maakt de stap naar noodzakelijke wijzigingen wel makkelijker.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment