Kan de werkgever een vakantieverzoek weigeren?

Vraag van de week 16

Vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Vakantiedagen kan je opsplitsen in wettelijke vakantiedagen en in bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen bestaan uit vier de keer de arbeidsduur per week. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur zijn dit 20 vakantiedagen (van 8 uur per dag). Bovenwettelijke vakantiedagen bestaan uit de dagen die extra worden geboden. Hoeveel dagen dit zijn is afhankelijk van de cao, arbeidsvoorwaardenregeling of wat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Weigeren vakantiedagen

Een werkgever mag een vakantieaanvraag weigeren als er sprake is van een gewichtige reden of van zwaarwegend bedrijfsbelang. Een voorbeeld van een gewichtige reden zou kunnen zijn dat er al meerdere collega’s afwezig zijn of er is sprake van een spoedopdracht binnen. Een vakantieverzoek kan ook geweigerd worden als de werknemer niet genoeg vakantiedagen heeft. Verder kan in een cao of in een arbeidsovereenkomst opgenomen zijn dat er in een bepaalde periode geen vakantie op mag nemen of juist vakantie op moet nemen.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is  Ja, een vakantieverzoek kan geweigerd worden als er sprake is van een gewichtige reden of van zwaarwegend bedrijfsbelang, als de werknemer niet voldoende vakantiedagen heeft of als er specifieke afspraken zij opgenomen in de cao of in de arbeidsovereenkomst.

Tip

Een werkgever moet binnen twee weken, nadat een werknemer een vakantieverzoek heeft gedaan, reageren. Een gewichtige reden of zwaarwegend bedrijfsbelang moet je schriftelijk kenbaar maken. Doe je dit niet of niet tijdig dan gaat de vakantie door zoals voorgesteld.

Heb je ook een vraag? Zit je met een ingewikkelde kwestie? Wil je meer weten over een bepaalde regel? Stuur een mail naar henriette@hrtrainer.nl. Je krijgt sowieso een reactie. Misschien wordt jouw vraag wel gekozen als vraag van de week. Alle vragen van de week worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp