Is een oproep ook (rechts)geldig als ik de oproep doe per e-mail of WhatsApp?

Vraag van de week 18

Oproepovereenkomst

Sinds 1 januari 2020 is in de wet een definitie opgenomen voor een oproepovereenkomst. Er is sprake van een oproepovereenkomst als:

  • Er geen vaste uren per week, maand of per jaar zijn afgesproken: 
  • Als er uitsluiting loondoorbetalingsverplichting in het contract is opgenomen. 

Consequentie van een oproepovereenkomst

Als er sprake is van een oproepovereenkomst dan moet je rekening houden met:

  • de vierdagentermijndit houdt in:  
  • Als je een oproep meer dan vier dagen van te voren afzegt, dan hoef je de oproep niet te betalen;
  • Als je een oproep binnen vier dagen afzegt, dan moet je de oproep wel betalen;
  • het aanbod van vaste uren na twaalf maanden.
  • En heeft een oproepkracht altijd recht op uitbetaling van drie uren per oproep

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is Ja: Om duidelijk te maken of je binnen of buiten de vierdagentermijn oproept of afzegt moet je de oproep schriftelijk of elektronisch doen. Dit kan ook per e-mail of WhatsApp.

Tip

- Zorg ervoor dat uit de oproep blijkt wat de tijdstippen zijn waarop de werknemer moet werken.
- Bij cao kan van de vierdagentermijn afgeweken worden. Check dit in jouw eigen cao.

Binnenkort komt de e-learning Regulier Arbeidsrecht beschikbaar. In deze e-learning vind je meer voorbeelden en uitleg over deze materie.

 

Heb je ook een vraag? Zit je met een ingewikkelde kwestie? Wil je meer weten over een bepaalde regel? Stuur een mail naar henriette@hrtrainer.nl. Je krijgt sowieso een reactie. Misschien wordt jouw vraag wel gekozen als vraag van de week. Alle vragen van de week worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp