HR Service

De HR Service is voor organisaties die behoefte hebben aan (tijdelijke) HRMkennis en HRM-ondersteuning.  Wij dragen graag onze kennis over. Er zijn momenten dat je onvoldoende tijd of kennis hebt om alle taken rond Human Resource Management op te pakken. HR Trainer schiet bij, helpt en ondersteunt door bepaalde HRtaken over te nemen.  Met advies en het opstellen van essentiële documentatie, helpt HR Trainer organisaties om HRtaken in de toekomst makkelijker te maken. 

Wat kan HR Trainer voor je doen?

  • Opstellen van functieprofielen 
  • Adviseren over personeelsregelingen, cao en wet- en regelgeving 
  • Opstellen arbeidsvoorwaarden (volgens cao of eigen arbeidsvoorwaardenregeling)
  • Opstellen van personeelshandboek 
  • Opstellen van ziekteverzuimprotocol
  • Competentiemanagement/ talentontwikkeling
  • Cultuurontwikkeling of verandering

 

Online HR trainingen voorpaginga

Strippenkaart

HR service Wat kan HR trainer voor je doen

Samen bepalen we van tevoren welke diensten HR Trainer voor je uitvoert en hoeveel tijd daarvoor nodig is. We werken met een strippenkaart. Zo zit je niet vast aan een contract, maar ben je flexibel in het afnemen van het aantal uren en op welke momenten. 

Online trainingen

HR service online trainingen of de dame

Naast ondersteuning en het tijdelijk overnemen van bepaalde HRtaken, biedt HR Trainer ook online trainingen aan om inzicht te geven in de wet- en regelgeving rond Human Resource Management. Volledig toegepast op jouw bedrijf en jouw praktijk.

HR Scan Personeelsbeheer

iStock-612736550

Zie je even door de bomen het bos niet meer? Geen idee wat goed geregeld is en wat nog niet in orde is? Wat moet je op HR gebied nog regelen? In hoeverre voldoe je aan wet- en regelgeving?