Geldt voor werknemers met een no-risk polis een re-integratieverplichting?

5

No-riskpolis: voor wie?

Voor wie geldt de no-riskpolis? Voor sommige zieke werknemers kan je een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Werknemers met een arbeidsbeperking zijn vaak in bezit van een no-riskpolis. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers met een WIA-uitkering.  

Wat is no-riskpolis?

De no-riskpolis houdt in dat de werknemer een Ziektewetuitkering van het UWV ontvangt als hij ziek wordt. De Ziektewetuitkering is 70% tot 100% van het dagloon, afhankelijk van de CAO of de arbeidsvoorwaardenregeling. Wordt de werknemer ziek? Dan moet je binnen zes weken aan het UWV doorgeven dat voor deze werknemer een no-riskpolis geldt. De no-riskpolis geldt meestal vijf jaar.

Re-integratieverplichting

Ook voor de werknemers met een no-riskpolis geldt een re-integratieverplichting. Een veelvoorkomend misverstand is dat de werkgever door de no-riskpolis is vrijgesteld van de verplichtingen die gelden vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit is niet het geval. De ziekmelding moet je dus ook melden bij een arbodienst of bedrijfsarts. Vervolgens moet je voldoen aan alle re-integratieverplichtingen, zoals het uit laten voeren van de probleemanalyse en het opstellen van een Plan van Aanpak. Voldoe je niet? Dan kan het UWV, net als voor andere ziektetrajecten, een loonsanctie opleggen.

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is dus JA. Ook voor werknemers met een no-riskpolis moet je voldoen aan de re-integratieverplichtingen.

Tip

Je mag een werknemer niet vragen of hij (of zij) een ziekte of beperking heeft. Is de werknemer langer dan twee maanden in dienst? Dan mag je wel vragen of hij in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de Ziektewet. De werknemer is verplicht om aan te geven of hij in aanmerking komt voor de no-riskpolis. Hij hoeft geen inhoudelijke informatie te geven, ook niet om welke uitkering het gaat. Valt de werknemer onder een no-riskpolis dan geef je een ziekmelding ook door aan het UWV. Blijf de werknemer dus wel zelf begeleiden!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment