Een van mijn werknemers heeft vakantie aangevraagd voor de maand mei. Deze vakantie is geaccordeerd. Helaas wordt de collega, die de werkzaamheden zou overnemen, ziek. Mag de werkgever, zonder verdere uitleg, de geplande vakantie van de werknemer intrekken?

Vraag van de week

Vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Vakantiedagen kan je opsplitsen in wettelijke vakantiedagen en in bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen bestaan uit vier de keer de arbeidsduur per week. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur zijn dit 20 vakantiedagen (van 8 uur per dag). Bovenwettelijke vakantiedagen bestaan uit de dagen die extra worden geboden. Hoeveel dagen dit zijn is afhankelijk van de cao, arbeidsvoorwaardenregeling of wat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Intrekking vastgestelde vakantiedagen

Er staat niets in de wet over de intrekking van een vastgestelde vakantie. Als uitgangspunt geldt dat verlof wordt vastgesteld naar de wens van de werknemer. Een werkgever mag alleen een verlof intrekken als daar zwaarwichtige redenen voor is en er geen andere oplossing is.  

Het antwoord

Het antwoord op de vraag is  Nee, je kan niet zomaar een geplande en geaccordeerde vakantie intrekken. Dit kan alleen als er sprake is van een zwaarwichtige reden. De werkgever moet eerst kijken of er andere manieren zijn om de zieke collega te vervangen. Is er echt geen andere oplossing? Dan kan je in overleg met de werknemer het verlof intrekken. Wel moet je eventuele kosten die de werknemer maakt, denk bijvoorbeeld aan annuleringskosten, vergoeden.

In de volgende vraag van de week behandelen of je een vakantieverzoek mag weigeren

Heb je ook een vraag? Zit je met een ingewikkelde kwestie? Wil je meer weten over een bepaalde regel? Stuur een mail naar henriette@hrtrainer.nl. Je krijgt sowieso een reactie. Misschien wordt jouw vraag wel gekozen als vraag van de week. Alle vragen van de week worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp